Professionelen

ProfessioneelDoelgroep :


Voor verblijf : jongeren bij wie de context- of gezinsproblematiek overheerst tov een individuele gedragsproblematiek. Gezien onze visie op hulpverlening verwachten we dat jongeren een basis vertrouwensrelatie kunnen aangaan met leefgroepbegeleiders. We voorzien een 7 à 8 tal plaatsen voor een perspectiefbiedende begeleiding. Een 3 à 4 tal plaatsen voorzien we voor trajecten met een mogelijkheid op terugkeer naar huis.


Voor context : Een 3 à 4 tal  plaatsen voorzien we situaties waar men in eerste instantie mobiel wenst te starten, maar waar een mogelijkheid tot inschakelen van verblijf optioneel is. Een 10 tal plaatsen voorzien we voor breedsporige contextbegeleidingen, waar bij opstart geen perspectief is naar verblijf.


Voor autonoom wonen : In principe enkel voor begeleidingen die doorstromen vanuit verblijf of eigen contextbegeleiding. Rechtstreekse instroom is niet gangbaar.


Crisis : Indien haalbaar en wenselijk bieden we onze verblijfsmodule als crisis aan voor eigen situaties. We hechten bij inzet van crisis veel belang aan de rechtspositie van minderjarigen en ouders. Inschakelen van crisis gebeurt steeds na akkoord van betrokkenen, beslissing jeugdrechter of bij bepaling van bandbreedte.


Regio : Antwerpen, Hemiksem, Aartselaar, Edegem, Mortsel, Borsbeek, Hove, Boechout, Lier, Lint, Kontich, Rumst, Boom, Niel, Schelle, Duffel, Mechelen, Willebroek.