Cliënten

CliëntenOm een begeleidingsmodule "verblijf" van De Vlinderkens te kunnen krijgen heb je steeds een goedkeuring nodig van de toegangspoort integrale jeugdhulp. Deze module is maw "niet-rechtstreeks-toegankelijk". Sinds 1.1.2015 zijn onze breedsporige contextmodules rechtstreeks toegankelijk. Je kan onze medewerkers hiervoor contacteren.


Bij de start van een begeleiding, en tijdens de intakeprocedure krijg je als jongeren en ouder steeds informatie over hoe de begeleiding zal verlopen. Je vaste begeleider informeert je over :


-Verslaggeving

-Dossiervorming

-Privacy

-Beroepsgeheim

-Informatieplicht / informatiedeling

-Klachtenprocedure

-Inspraak

-Handelingsbekwaamheid

-Specifieke informatie horende bij elke specifieke module.