Organisatie

OrganisatieAlgemeen


Wie werkt er allemaal?

 

In de leefgroep werken 6 leefgroepbegeleiders, van wie er 24/24 7/7 iemand aanwezig is.Daarnaast werken er 4 gezins- of contextbegeleiders. Bij verblijfsmodule vormen ze samen met de directie en de pedagogisch Coördinator het begeleidersteam en werken samen met het gezin om de moeilijkheden aan te pakken.


Elke jongere in de leefgroep krijgt een aandachtsbegeleider. Elk gezin krijgt een vaste contextbegeleider. Bij een breedsporige contextbegeleiding vormen dezelfde 4 contextbegeleiders samen met de directie en de pedagogisch coördintaor het team. Elk gezin krijgt naast een vaste contextbegeleider en een co-begeleider. De rolverdeling hangt af van de situatie van elk gezin.


Daarnaast werken er nog andere mensen ondersteunend aan de temas en de organisatie. De kok, de onderhoudskracht, de klusjesman, de administratie en de directeur. 


Professioneel


Doelgroep :


Voor verblijf : jongeren bij wie de context- of gezinsproblematiek overheerst tov een individuele gedragsproblematiek. Gezien onze visie op hulpverlening verwachten we dat jongeren een basis vertrouwensrelatie kunnen aangaan met leefgroepbegeleiders. We voorzien een 7 à 8 tal plaatsen voor een perspectiefbiedende begeleiding. Een 3 à 4 tal plaatsen voorzien we voor trajecten met een mogelijkheid op terugkeer naar huis.


Voor context : Een 3 à 4 tal  plaatsen voorzien we situaties waar men in eerste instantie mobiel wenst te starten, maar waar een mogelijkheid tot inschakelen van verblijf optioneel is. Een 10 tal plaatsen voorzien we voor breedsporige contextbegeleidingen, waar bij opstart geen perspectief is naar verblijf. Gemiddeld werken we 2 u per week in het gezin, of bij belangrijke betrokkenen in het gezinssysteem.


Voor autonoom wonen : In principe enkel voor begeleidingen die doorstromen vanuit verblijf of eigen contextbegeleiding. Rechtstreekse instroom is niet gangbaar, maar kan altijd besproken worden.


Crisis : Indien haalbaar en wenselijk bieden we onze verblijfsmodule als crisis aan voor eigen situaties. We hechten bij inzet van crisis veel belang aan de rechtspositie van minderjarigen en ouders. Inschakelen van crisis gebeurt steeds na akkoord van betrokkenen, beslissing jeugdrechter of bij bepaling van bandbreedte.


Regio : Antwerpen, Hemiksem, Aartselaar, Edegem, Mortsel, Borsbeek, Hove, Boechout, Lier, Lint, Kontich, Rumst, Boom, Niel, Schelle, Duffel, Mechelen. Willebroek;


Cliënten


Om een verblijfsmodule van De Vlinderkens te kunnen krijgen heb je steeds een goedkeuring nodig van de toegangspoort integrale jeugdhulp, Afdeling Continïteit en Toegangspoort. Een jeugdhulpverlener binnen integrale Jeugdhulp moet  een A-document invullen ter aanvraag voor een verblijf.

Contactgegevens : Kievitplein 20 bus 4 2018 Antwerpen. 03/614 51 50. itp.antwerpen@jongerenwelzijn.be


De breedsporige Contextbegeleiding is wel rechtstreeks Toegankelijk. Aanmelden kan dus rechtstreeks bij onze organisatie, via aanmeldingsformulier (zie aanmelden) en mail naar : ilseteigeler@devlinderkens.be


Bij de start van een begeleiding, en tijdens de intakeprocedure krijg je als jongeren en ouder steeds informatie over hoe de begeleiding zal verlopen. Je vaste begeleider informeert je over :


-Verslaggeving

-Dossiervorming

-Privacy

-Beroepsgeheim

-Informatieplicht / informatiedeling

-Klachtenprocedure

-Inspraak

-Handelingsbekwaamheid

-Specifieke informatie horende bij elke specifieke module.