Verblijf

VerblijfWanneer het uiteindelijk komt tot een verblijf, weten we dat dit voor jongeren en ouders een ingrijpende stap is. We besteden zorg aan de betekenis ervan, die voor elkeen anders is. Het samenleven wensen we zo aangenaam mogelijk te maken. We menen dat dit slechts kan mits enkele goede afspraken.


In onze leefgroep hanteren we slechts één fundamentele leefregel :

Het verblijf van jongeren kan in vraag gesteld worden als de psychische en fysieke veiligheid van iedereen die hier verblijft  en werkt niet meer gegarandeerd is.

Hieronder verstaan we zaken als : fysieke agressie, geweld, diefstal, steaming, pesten, grensoverschrijdend gedrag,(overmatig) drug of alcoholgebruik, andere relaties dan gewone vriendschaps- of samenlevingsrelaties, …


We verwachten dat jongeren een zinvolle dagbesteding hebben, er aan hun gezinssituatie kan gewerkt worden, respect voor materiaal, mensen e.d…

We verwachten ook dat jongeren zich niet inhouden met de (thuis)situatie van andere bewoners.


Contact met je familie en/of belangrijke anderen wordt via een bezoekregeling georganiseerd.


Rond zaken als GSM gebruik, persoonlijke spullen, roken en alcohol, zakgeld, kleding, vrienden ontvangen, computergebruik, invulling vrije tijd worden individuele afspraken gemaakt. We houden steeds rekening met maatschappelijke normen.


Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verblijf. Ouders ontvangen echter geen kinderbijslag meer voor geplaatste kinderen. Over 1/3 van het kindergeld kan een beslissing vallen of het op een spaarboekje van de jongeren komt of toch naar ouder(s) gaat. Binnen het pedagogisch en zorgend kader kunnen uiteraard ouders of belangrijke betrokkenen kosten op zich nemen.