Context

Breedsporige ContextbegeleidingWanneer het tot een contextbegeleiding komt, weten we dat dit voor een gezin een ingrijpende stap is. We besteden zorg aan de betekenis ervan, die voor elkeen anders is. Het samenwerken wensen we zo aangenaam mogelijk te maken. We menen dat dit slechts kan mits enkele goede afspraken.


Contextbegeleiders komen bij jou thuis en werken daar ter plaatse aan de afgesproken thema’s. Afhankelijk van wat er te bespreken valt kunnen contactmomenten ook elders doorgaan. We verwachten dat contactmomenten op een veilige en respectvolle manier kunnen verlopen. Dit is een grondhouding van zowel hulpverleners als cliënten.


Bezoeken aan huis na 21h zien we niet als zin- en respectvol, tenzij in specifieke of uitzonderlijke situaties. Gezinsbegeleiders komen gemiddeld 1 keer per week 2 uur langs. Begeleidingscontacten zijn niet vrijblijvend. Indien een contact  uitzonderlijk niet kan doorgaan, wordt het gezin of de contextbegeleider  verwittigd. Een begeleiding is een begeleiding van  gans het gezin. Contextbegeleiders werken in principe met alle gezinsleden.


De hulpverlening aan huis is kosteloos. Het gezin behoudt het kindergeld. De kosten verbonden aan de opvoeding van de kinderen (schoolkosten, vrije tijd, kleding, enz…) zijn ten laste van de ouders.


Contextbegeleiders zijn bereikbaar via het vaste nummer van de dienst of via hun GSM. De momenten waarop Contextbegeleiders niet bereikbaar zijn op hun GSM wordt afgesproken. Op momenten dat de Contextbegeleider op vakantie of ziek is, neemt iemand van de teamleden de  gesprekken of opdrachten over, tenzij anders wordt afgesproken.