Aanmelden

Aanmelden


Verblijf


De module "verblijf" is Niet rechtstreeks toegankelijk en moet gebeuren via een a-doc door een hulpverlener binnen integrale jeugdhulp en te richten aan de integrale toegangspoort.


Contextbegeleiding autonoom Wonen 


De module "CBAW" is niet rechtstreeks toegankelijk en moet eveneens gebeuren via a-doc aan de integrale toegangspoort, maar kan alleen voor jongeren die reeds in één van onze modules begeleid werden.Breedsporige contextbegeleiding 


De module breedporige contextbegeleiding is Rechtstreeks Toegankelijk. Contactpersoon is : ilse Teigeler :  ilseteigeler@devlinderkens.be


Aanmelden door hulpverleners via onderstaand aanmeldingsformulier. Dit is een informatiedocument, geen a-doc. Onze aanmeldingsverantwoordelijke neemt contact op op basis van het aanmeldingsformulier en na dit (telefonisch) contact wordt in onderling overleg het gezin op onze wachtlijst gezet.


Ouders die zelf willen aanmelden kunnen dit rechtstreeks bij de aanmeldingsverantwoordelijke, Ilse Teigeler.


1G1p


Gezinnen of hulpverleners melden aan via het 1G1P telefoonnummer : 0473/72.01.63. Samen met het CKG Betlehem voorzien wij een permanentie om aanmeldingen te registreren. Op een gemeenschappelijk aanmeldingsoverleg worden deze besproken en verdeeld.


Gezinnen of hulpverleners kunnen ook rechtstreks aanmelden via ons algemene nummer 03/455.47.61 bij de Vlinderkens  als voor hun het aanbod van onze organisatie gekend en wenselijk is.

Aanmelden kan ook per mail bij ilseteigeler@devlinderkens.be


De aanmeldingsfiche wordt als leidraad gebruikt.