1G1P1 Gezin 1 PlanGezinnen die in Mechelen wonen, die of in verwachting zijn en/of kinderen hebben jonger dan 6 jaar, kunnen al of niet samen met eender welke  hulpverlener een vraag ter ondersteuning of begeleiding stellen binnen het kader van 1G1P.

Doel van een 1G1P - begeleiding is netwerkversterkend werken met het gezin. Onze gezinsbegeleiders nemen snel (binnen de maand) contact op om samen de vraag of nood aan begeledeiding te bekijken. Samen met het gezin wordt er bekeken wie in het informele of formele netwerk van het gezin mee ondersteuning kan bieden aan de (opvoedings)vragen van het gezin. Onze gezinsbegeleiders organiseren zo'n neetwerkoverleg, bereiden het voor, maar bieden evenzeer begeleiding en ondersteuning aan huis. Doel is snel en efficiënt op vragen of moeilijkheden in te gaan en hulpo te bieden om te verhinderen dat ze verder escaleren.