Modules

ModulesVerblijf


Jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar met mogelijkheid tot verlenging tot max 20 jaar.

Er is sprake van een problematische opvoedingssituatie / Leefsituatie.

we maken een onderscheid tussen  perspectief biedend (groeien naar zelfstandigheid) en perspectief zoekend (terug naar huis of context werken)

Aan een verblijf is eveneens een laagintensieve contextbegeleiding verbonden. Zowel met jongere als zijn/haar context wordt gewerkt. Een contextbegeleider werkt gemiddeld 1h per week in het gezin of ter plaatse bij belangrijke betrokkenen.

Voor een verblijf heb je toelating van de Toegangspoort Integrale jeugdzorg, Afdeling Continuïteit en Toegangspoort nodig.

Een verblijf kan vrijwillig, via opvolging van Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of Sociale dienst van de jeugdrechtbank (SDJ)


Breedsporige Contextbegeleiding


Een breedsporige contextbegeleiding voor kinderen en jongeren (0-18jaar) en hun gezin / belangrijke betrokken.

We maken onderscheid tussen contextbegeleiding waar mogelijk verblijf ingeschakeld (12-18j) kan worden en daar waar er geen mogelijke vraag naar verblijf is (0 - 18j).

Een contextbegeleider werkt gemiddeld 2h per week in het gezin of ter plaatse bij belangrijke betrokkenen.

Een contextbegeleiding kan vrijwillig, via opvolging van Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of Sociale dienst van de jeugdrechtbank (SDJ)

Voor een breedsporige contextbegeleiding heb je geen toelating van de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp nodig. Je kan je rechtstreeks aanmelden bij onze organisatie.Contextbegeleiding Autonoom Wonen


Jongeren die al langer begeleiding van onze organisatie krijgen, kunnen vanaf 17j, als ze dit willen en als dit wenselijk is, een contextbegeleiding autonoom wonen krijgen (vroeger Begeleid Zelfstandig Wonen).

We blijven ook met het gezin werken.

Voor een CBAW heb je toelating van de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp nodig.

Een contextbegeleiding CBAW boven de 18 jaar is altijd vrijwillig.
1 Gezin 1 PlanGezinnen die in Mechelen wonen, die of in verwachting zijn en/of kinderen hebben jonger dan 6 jaar, kunnen al of niet samen met eender welke  hulpverlener een vraag ter ondersteuning of begeleiding stellen binnen het kader van 1G1P.

Doel van een 1G1P - begeleiding is netwerkversterkend werken met het gezin. Onze gezinsbegeleiders nemen snel (binnen de maand) contact op om samen de vraag of nood aan begeledeiding te bekijken. Samen met het gezin wordt er bekeken wie in het informele of formele netwerk van het gezin mee ondersteuning kan bieden aan de (opvoedings)vragen van het gezin. Onze gezinsbegeleiders organiseren zo'n neetwerkoverleg, bereiden het voor, maar bieden evenzeer begeleiding en ondersteuning aan huis. Doel is snel en efficiënt op vragen of moeilijkheden in te gaan en hulpo te bieden om te verhinderen dat ze verder escaleren.