Home

Begeleidingscentrum De Vlinderkens is een kleinschalige organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg. Onze organisatie biedt verschillende hulpverleningsvormen (modules) aan.


In onze leefgroep is plaats voor 11 jongeren (jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar), we beschikken over 1 studio,

we begeleiden ook 13 gezinnen aan huis ( jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar) via een breedsporige contextbegeleiding.

en tenslotte begeleiden we jongeren (17 tot 21j) die wensen alleen te wonen.


Sinds 1/09/2018 bieden we ook 10 Laagintensieve Contextmodules aan binnen het kader van 1 Gezin 1 Plan (1G1P). Vanuit een netwerkversterkende visie, werken we preventief en laagdrempelig.